शेतकऱ्याला बळीराजा का म्हणतात?

’बळीराजा’ची कथा…..नेमके सत्य काय!!? ‘बळीराजा’ नेमका कोण होता? आपल्याकडे शेतकऱ्याला बळीराजा असे म्हणायची पद्धत आहे. ‘इडा-पीडा टळो आणि बळीचे राज्य

Read more
error: Content is protected !!