असे कोणते मराठी शब्द आहेत जे इंग्रजीमध्ये देखील मराठीप्रमाणेच उच्चारले जातात?

मराठी इंग्रजी शब्द – समान ऊच्चार पण भिन्न अर्थ : ( या शब्दांच्या जोड्या एकमेकांचे देवनागरी x रोमन असे लिप्यंतरण

Read more
error: Content is protected !!