महाराष्ट्र राज्याचे नाव ‘महाराष्ट्र’ कसे ठरवण्यात काय आले?

महाराष्ट्र या शब्दाच्या उत्पत्ति विषयी मांडले गेलेले विचार खालीलप्रमाणे: मराठी माणसांनी दिलेल्या लढ्यानंतर महाराष्ट्र आणि गुजरातचे द्विभाषिक राज्य मोडण्याची अधिकृत

Read more
error: Content is protected !!