गणित विषयात असे कोणते बौद्धिक सौंदर्य आहे जे इतर विषयात सहसा सापडत नाही?

गणित विषयात असे कोणते बौद्धिक सौंदर्य आहे जे इतर विषयात सहसा सापडत नाही? असे जर मी सांगायला बसलो तर एक

Read more
error: Content is protected !!