स्वस्थ म्हणजेच निरोगी जीवन जगण्यासाठी काय करावे ?

आयुर्वेदामध्ये स्वस्थ राहण्यासाठी काय काय करायला पाहिजे याचे खूप सविस्तर पणे वर्णन केलेले आहे. मुळतः आयुर्वेदाचं उद्दिष्ट म्हणजे “स्वस्थस्य स्वास्थ्य

Read more
error: Content is protected !!