संगणक (Computer) म्हणजे काय? | What is a computer in Marathi?

चला तर आज आपण संगणक म्हणजे काय जाणून घेऊया…संगणकाला इंग्लिश मध्ये कॉम्प्युटर (Computer) असे म्हणतात. ‘Computer’ हा शब्द ‘compute’ (

Read more
error: Content is protected !!