भारताने जगाला कोणते खेळ दिले?

  • बुद्धिबळ – सुरवातीला अश्टपदा या नावाने ओळखला जायचा.
  • संगोट्या चा खेळ – चौसर म्हणून ओळखला जाणारा हा खेळ महाभारत काळात कौरव आणि पांडव यांमध्ये खेळ ला गेला होता.मुघल शासन काळातही आवडीने खेळला जायचा मुख्याते अकबर शासक.
  • कब्बडी – ४००० वरषापूर्वी तामिळनाडूत उगम झाला.
  • खो खो – हा ही एक प्राचीन काळातील मुख्य खेळ होता.खो खो त्याच्या पळणे आणि चकवा देणे यासाठी प्रसिद्ध आहे.
  • पत्ते – १६व्या शतकात मुघल शासन काळात विकसित झालेला खेळ.त्या काळी गंजिफा म्हणून ओळखला जात असे.
  • पोलो – उगमस्थान मणिपूर.
  • बॅडमिंटन – बॅडमिंटन ची आधुनिक आवृत्ती ही भारतातील आहे.
  • साप – शिडी – हा प्राचीन भारतातील एक खेळ आहे, मोक्ष पट किंवा ज्ञान चौकोन म्हणून देखील ओळखायला जायचा. लुडो बॅडिंटन प्रमाणे ब्रिटिश लोक आल्यावर हा खेळ जगभर प्रसारीत झाला.
  • कराटे- ज्युडो – हे खेळ प्राचीन भारतात शोधले गेले.प्राचीन बुद्ध भिक्कुनी धर्म प्रसारण बरोबर हे खेळही प्रसारीत केले.परंतु जगाला वाटते की हे खेळ म्हणजे उत्तर – पूर्व आशिया देशांची देणं वाटते.आपले दुर्दैव हो.
  • कुस्ती – हे देखील कराटे – ज्युडो प्रकारातील आहेत.

तुम्हाला जर कोणते खेळ माहिती असतील तर कंमेंट मध्ये पोस्ट करा ….

मित्र आणि कुटुंब सदस्यांसह शेअर करा

प्रशासक

"माहिती भांडार संकेतस्थळ" जगातल्या माहितीचा मराठी भाषेमधील मधील संग्रह आहे. "Mahiti Bhandar Website" is a collection of information from around the world in the Marathi language.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!